Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

Thư viện ảnh

Một số hình ảnh hội thảo dạy học vật lí đã được tổ chức vào năm 2016 tại Đại học Sư phạm Hà Nội (nhấn chuột vào ảnh để phóng ảnh)


 

 

 

 

 

HỘI THẢO DẠY HỌC VẬT LÍ

Hà Nội, 08 tháng 10 năm 2016