Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ


Chương trình hội nghị
Một số hình ảnh hội thảo dạy học vật lí đã được tổ chức vào năm 2016 tại Đại học Sư phạm Hà Nội (nhấn chuột vào ảnh để phóng ảnh)


Chỉ dẫn tới địa điểm diễn ra hội nghị

Ví trí trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(click chuột vào bản đồ để xem to hơn)

Sơ đồ chỉ dẫn tới tòa nhà K1 - nơi diễn ra hội nghị

so do

Ảnh các tòa nhà nhìn từ trên cao


(click chuột vào ảnh để xem ảnh to hơn)
Untitled

 

 

IMG_20210620_142025

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 5

 Hà Nội, 02 tháng 10 năm 2021.