Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: (Hiện tại, thành viên tham gia hội nghị vẫn chưa có câu hỏi nào)
Trả lời:

Câu hỏi 2:
Trả lời:

Câu hỏi 3:
Trả lời:

Câu hỏi 4:
Trả lời:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỘI THẢO DẠY HỌC VẬT LÍ

Hà Nội, 08 tháng 10 năm 2016