Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

HỘI NGHỊ PHÍ

 

• Phí tham gia Hội nghị: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội tài trợ

• Phí xuất bản: (Sẽ được thông báo sau)

• Đại biểu tự túc phương tiện đi lại và nơi lưu trú để tham dự hội nghị.HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 5

 Hà Nội, 02 tháng 10 năm 2021.