Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

 

Báo cáo tóm tắt và Chương trình Hội nghị sẽ được phát tới các đại biểu tại Hội nghị

Kỉ yếu của Hội nghị giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ 5 sẽ được xuất bản, bao gồm các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, được phản biện và được Hội đồng biên tập lựa chọn.

Các báo cáo bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được gửi tham gia hội nghị quốc tế về giáo dục Vật lí thế giới (WCPE) lần thứ 3 được tổ chức dưới dạng online vào tháng 12/2021.


HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 5

 Hà Nội, 02 tháng 10 năm 2021.