Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

Địa chỉ liên hệ, gửi Phiếu đăng kí,

tóm tắt và toàn văn báo cáo

 

E-mail: hoinghi.giangday.vatli@gmail.com

Điện thoại: 02437547797

Địa chỉ bưu điện:
Hội nghị giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ 5
Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ví trí Khoa Vật lý được tìm theo bản đồ dưới đây

(click chuột vào bản đồ để xem to hơn)