Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email: hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 


Tin liên quan tới hội nghị

.


Tin cập nhật ngày 30/09/2021

Chương trình hội nghị

.


Tin cập nhật ngày 21/07/2021

Thông báo số 2.


Tin cập nhật ngày 28/04/2021

Thông báo số 1

Mẫu các văn bản liên quan tới hội nghị có thể được truy cập theo các đường dẫn dưới đây:

- Phiếu đăng ký online tham dự hội nghị


 

Thời hạn gửi phiếu đăng kí tham dự và gửi báo cáo tóm tắt qua email:

30 tháng 7 năm 2021

Thời gian còn lại

Ngày
Giờ
Phút
Giây

- Mẫu viết báo cáo tóm tắt


- Mẫu viết báo cáo toàn văn
- Kết nối qua Facebook
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học sư phạm Hà Nội

.

Hội thảo giảng dạy vật lí năm 2016

.

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 5

 Hà Nội, 02 tháng 10 năm 2021. 

.

THỜI GIAN ĐẾN HỘI NGHỊ
Ngày
Giờ
Phút
Giây
.